อาคารประกัน – ความคุ้มครองและความสัมพันธ์กัน

เป็นจำนวนมากของคนงานก่อสร้างและการลงทุนทางการเงินขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการ คนงานก่อสร้างเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาที่สูง, อุปกรณ์อันตรายวัสดุที่เป็นพิษ, เครื่องจักรกลหนัก, อุโมงค์ ฯลฯ ภายใต้ ดังนั้นการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเงินเป็นจำนวนมากและเป็นอันตรายถึงชีวิต พนักงานหรือถูกทอดทิ้งจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือโชคร้ายอาจจะมีราคาแพงเกินไป นี้สามารถนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินขนาดใหญ่ เหตุการณ์ที่โชคร้ายเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือในการได้รับการยกเว้น บริษัท จากสถานการณ์ นี่เกิดขึ้น "การประกันภัยงานก่อสร้าง," การบริหารความเสี่ยงที่มีการปรับแต่งเป็นพิเศษให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกันภัยอาคารเช่นการประกันอื่น ๆ ที่ใช้ในการปกป้องฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้าง

นโยบายการประกันการก่อสร้างที่ครอบคลุมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับความเสียหายของอาคารสถานที่ให้บริการเว็บไซต์หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล ประกันนี้ไม่เพียง แต่เจ้าของขององค์กร แต่ยังพนักงานคนงานผู้เช่าผู้รับเหมาเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวและพันธมิตรทางธุรกิจครอบคลุม

ความสำคัญของการสร้างการประกัน

ดังกล่าวข้างต้นการก่อสร้างเครื่องจักรกลหนักวัสดุแรงงาน ฯลฯ มันหมายถึงการใช้งานและมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้าง, เจ้าของธุรกิจหรือผู้รับเหมาจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาของเหยื่อทางการแพทย์หรือการชดเชยสำหรับสมาชิกในครอบครัวในกรณีของการเสียชีวิตของพนักงาน

ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างที่ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ความเสียหายให้กับโครงสร้างหรือวัสดุที่จะนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินขนาดใหญ่ ที่จัดไว้ให้สำหรับการก่อสร้างของการประกันที่ผู้ประกันตนอาจขอความช่วยเหลือทางการเงิน

บ้านจัดสรรที่สร้างขึ้นหรือลูกค้าสามารถพูดคุยสำหรับทุก บริษัท รับเหมาก่อสร้างที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของการก่อสร้าง ในกรณีดังกล่าว บริษัท รับเหมาก่อสร้างจะต้องจ่ายให้กับการแปลงของเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงหรือซ่อมแซม ประกันอาคารปกป้องผู้สร้างจากความต้องการเหล่านี้

ภายใต้สถานการณ์เหล่าประกันการก่อสร้างให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ความคุ้มครองที่กว้างขวางเพื่อให้มั่นใจว่ากรณีธุรกิจของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

มีสี่ด้านหลัก ซึ่งครอบคลุม

ประกันการก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญมากในแง่ของความคุ้มครอง มันเป็นที่ครอบคลุมมากและโดยเฉพาะในขั้นตอนการก่อสร้างครอบคลุมทุกด้านเพื่อที่จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ประกันอาคารครอบคลุมพื้นที่สี่หลักของธุรกิจประกันภัย เหล่านี้รวมถึง:

ประกัน Polling

ประกันการประกันภัยความรับผิดทั่วไปที่มีธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกันภัยความรับผิดประกันการก่อสร้างที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในกรณีที่มีอันตรายที่เกิดจากคนงานก่อสร้างและอุปกรณ์ของบุคคลหรือบุคคลที่สาม

การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง

ตั้งแต่การก่อสร้างมีความเสี่ยงหลาย ๆ คนงานทุกคนได้รับบาดเจ็บหรือตายได้ตลอดเวลาเนื่องจากการที่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ประมาทหรืออุปกรณ์ผิดพลาด นายจ้างมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของคนงานและความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ให้กับพนักงานที่จะท้าทายเจ้าของและมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชย ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่นายจ้างหรือเจ้าของสามารถได้รับประโยชน์จากการประกันภัยความรับผิดการก่อสร้างเพราะ บริษัท ประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายทางการแพทย์หรือค่าชดเชยสำหรับแต่ละคำขอกำหนดไว้ในผู้รับเหมาทั้งหมดมีความเสี่ยงการประกันสำหรับ บริษัท รับเหมาก่อสร้าง จะช่วยให้บ้านใหม่ที่ทำงานบนสัญญาขโมยของวัสดุหรืออุปกรณ์ความเสียหายให้กับอุปกรณ์หรือวัสดุเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเพราะบ้านสร้างใหม่การดำเนินการอย่างต่อเนื่องของพืชที่เป็นเจ้าของหรือเช่าหยุดกะทันหัน นี้เป็นประกันอุบัติเหตุที่พบมากที่สุดที่ให้การสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบของการดำเนินการก่อสร้าง

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารผู้ประกอบการหรือคู่ค้าทางธุรกิจ นี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บอาจไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นเกิดขึ้นกับเขา นี้จะช่วยในงวดที่ผู้เสียหายไม่สามารถรับรายได้

ประกันการก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างเนื่องจากการบาดเจ็บหรือสูญเสียทางการเงิน visszaszerzni ยากมาก ธุรกิจจำเป็นต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายของเบี้ยประกันเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการชดเชยที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าการประกันการก่อสร้างเป็นที่มีคุณค่ามากให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

Source by Nate Rodnay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *