ประกันภัยประกันชีวิตคืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสามารถรบกวน แต่มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะปกป้องทรัพย์ส่วนบุคคลของอนาคตและครอบครัว ที่แนบมากับแต่ละกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับไดรเวอร์โอกาสการยกเว้นบทบัญญัติและข้อยกเว้น คู่แข่งแยกเอกสารที่ "ธุดงค์" หรือเชื่อมโยงกับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักที่ให้บทบัญญัติพิเศษที่เป็นประโยชน์หรือปรับเปลี่ยนนโยบาย

ในกรณีส่วนใหญ่พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ประกันที่จ่ายเบี้ยประกันและความคุ้มครองในขณะที่เด็กของผู้ประกันตน ผู้ถือหุ้นกู้ยกเลิกการชำระเบี้ยประกันกรมธรรม์ของพรีเมี่ยมถ้าผู้ปกครอง (กรมธรรม์) ตายหรือกลายเป็นคนพิการ การชำระเงินที่จะหยุดและผู้ประกันตนจนกว่าเด็กถึงวัยที่มักจะระหว่างวันที่ 21 และ 25 ปีของอายุ

จ่ายคนขับสามารถใช้ในกรณีผู้จ่ายตายหรือกลายเป็นปิดการใช้งานก่อนที่ผู้ประกันตนได้ถึงการ จำกัด อายุในนโยบายนโยบายการประกันยังคงมีผล นี้เป็นเพียงการบังคับสำหรับการตายหรือความพิการและการเสียชีวิต

ไรเดอร์การค้ำประกันการชำระเงินเป็นไปได้ของนโยบายการประกันเด็กและเยาวชนบรรลุสิ่งที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการแม้ว่าแม่ / มีที่จะเห็นมัน ถ้าพ่อแม่ไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันก็จะยังคงได้รับการรับประกันว่าจะได้รับนโยบายการประกันในเด็ก

แข่งนี้เป็นความเสี่ยงมากขึ้นใน บริษัท ประกันชีวิตที่พวกเขาควรจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเพื่อจ่ายไรเดอร์ บริษัท ประกันภัยในการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้และเก็บนโยบายทั้งหมดและกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการกำจัดคู่แข่ง เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ บริษัท ประกันภัยจะได้รับ พวกเขาจ้างaktuáriákatที่มีวิธีที่ซับซ้อนเพื่อให้บรรลุตัวเลขดังกล่าวที่ลดความเสี่ยงของ บริษัท ที่สร้างรายได้และยังคงมีราคาที่แข่งขันกับ บริษัท ประกันภัยอื่น ๆ

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไล่เบี้ยกับrítusértจ่ายเพื่อประโยชน์ของนักบิน ซึ่งจะดำเนินการในหลาย ๆ ด้านเช่นทางการแพทย์ในทางศีลธรรมและทางการเงิน ก่อนที่นโยบายการประกันจะเป็นเด็กและเยาวชนที่กรมธรรม์หรือมีส่วนร่วมของผู้ชำระเงินของผู้ประกันตนต้องแสดงหลักฐานของการประกันชีวิต

ทำให้การส่งของกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แน่ใจว่าตัวแทนประกันที่จะอธิบายทุกแง่มุมของการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครใด ๆ ของการเมือง "ดูฟรี" ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบของวันที่ในสัญญาสำหรับเจ้าของผู้เชี่ยวชาญ จำนวนของคู่แข่งอาจจะเกี่ยวข้องกับนโยบายซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถเพิ่มการสร้างฟรีหรือพรีเมี่ยม

Source by Patrick OShea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *