บ้านประกันภัยที่มีอยู่จากรถบัส!

บ้านรถบัสบ้านเจ้าของพบว่ามันยากที่จะให้เนื่องจากทรัพย์สินของพวกเขาเพราะ Coach House ประกันบ้านไม่สามารถใช้ได้ ผู้ประกันตนโดยทั่วไปเป็นอุปสรรคต่อความเสี่ยงเพราะโรงรถใต้คุณสมบัติโดยรอบให้เช่าเช่าภาระหน้าที่อย่างต่อเนื่องของลักษณะทางเทคนิค

โดยทั่วไปจ้างโรงรถ 1 หรือ 2 ในค่าเช่าสำหรับเพื่อนบ้านถาวรข้อตกลงร่วมกันเช่นการเข้าถึงและหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาเช่าโดยรอบการอภิปราย สัญญาเช่า 999 ปีโดยทั่วไปนำไปใช้กับสัญญาเพื่อนบ้านโรงรถ / ประกันผู้เช่าและนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในอาคาร

หากคุณมีบ้านฝึก – ไม่สิ้นหวัง! ในขณะที่ผู้ประกันตนจำนวนมากทุ่มเทตัวเองจะมีความเสี่ยงและไม่ครอบคลุม – มีบางผู้ให้บริการการประกันบ้านที่ได้รับการแทรกเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายของข้อตกลงดังกล่าวและมีการประกันบ้านราคาที่สามารถแข่งขัน

ค้นหาง่าย Google จะติดต่อคุณในการติดต่อกับคนที่เหมาะสมที่สามารถให้บ้านที่จะประกันบ้านควรมีราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเสียสละการคุ้มครองสิทธิที่พวกเขาต้องการการป้องกัน

รถบัสบ้านจะกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับสร้างบ้านบ้านมากขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ขนาดเล็ก – ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะประกันหลายตรวจสอบนโยบายการประกันเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยง – ในขณะที่การสร้างความมั่นใจราคาไม่แพงสามารถใช้ได้จะไม่สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางและ ทางเลือกของผู้ให้บริการประกันภัยลดลงอย่างมาก

ระวังสำหรับบางสิ่งบางอย่าง! ประกันเมื่อคุณซื้ออาคารเบี้ยประกันทำลายลงจะต้องยกเว้นในกรณีของพวกเขาเอง – สำหรับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม – ตัวอย่างเช่นการประกันเนื้อหาบ้านหรือหลักประกันในกรณีฉุกเฉิน เพื่อที่จะให้ลิสซิ่งโรงรถvisszaszerezhessékร้อยละของส่วนที่ประกันของประเทศเพื่อนบ้านอาคาร – ควรจะเป็นค่าใช้จ่ายขององค์ประกอบอาคารประกันภัยในการสั่งซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งรู้ชัดว่า คุณสามารถขอให้ผู้ประกันตนที่จะลดค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้

ในที่สุดเมื่อคุณซื้อประกันบ้านหรือประกันภัยโค้ชบ้านต้องระมัดระวังเป็นเสมอเมื่อคุณอ่านพิมพ์ขนาดเล็กและสมบูรณ์เข้าใจสิ่งที่คุณเป็นและไม่รับประกัน นโยบายเจ้าของความรับผิดสำหรับเจ้าของบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของของ Coach House แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเสียสละใด ๆ ขององค์ประกอบที่สำคัญอื่น ๆ ของการประกัน มุ่งเน้นและให้คำแนะนำในสิ่งที่คาดหวัง!

Source by Hayley Connolly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *