ความสำคัญของการส่งออกของเอกสารทางการค้า

ในการซื้อขายในต่างประเทศต้องการการสนับสนุนของเอกสารการส่งออก การดำเนินงานในต่างประเทศที่มีความซับซ้อนมากผู้ขายต้องอธิบายสิ่งที่คุณขายและผู้ซื้อควรจะตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาจะซื้อ ดังนั้นเราจึงใช้เอกสารการส่งออกต่อไปนี้:

เอกสารการส่งออกบางอย่างที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเช่นตั๋วเงิน, บันทึกและแพคเกจน้ำหนัก นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่รับประกันคุณภาพของการส่งออก เอกสารประกันพิสูจน์ว่าสิ่งที่อยู่ในประกันของคุณ ตัวอย่างของการจัดส่งเอกสาร

มีน้าที่แตกต่างกันของเอกสารการขนส่งเอกสาร

ซึ่งไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ใช้ทุกคนมี

เครื่องมือสอบเทียบเป็นเครื่องดนตรีที่รับประกันผู้ขายว่าสินค้าหรือจะต้องจ่ายเมื่อเข้าสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย

เอาคืนไม่ได้มากที่สุดและได้รับการยืนยันซึ่งหมายความว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องของข้อตกลง นอกจากนี้ในเอกสารเหล่านี้เป็นผู้ส่งออกได้รับการยกเว้นสำหรับความล้มเหลวที่จะจ่าย

เอกสารการส่งออกยกเลิกหรือไม่ยกเลิกหรือสามารถแจ้งได้รับการยืนยัน

เอกสารถอนการให้ความเห็นชอบจากผู้ถือส่วนอื่น ๆ ที่ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินหรือการปฏิเสธเช่นกัน

เอาคืนไม่ได้: ธนาคารไม่สามารถถอนตัวออกจากความมุ่งมั่นให้กับลูกค้าของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้กับทุกคนยกเว้นกรณีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นด้วย เอกสารรายงานให้การป้องกันการส่งออก แต่เพียงในระดับหนึ่ง มันไม่ครอบคลุมธรรมชาติ, ปัญหาทางการเมืองหรือการโอนที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการยืนยันที่ความมุ่งมั่นของธนาคารผู้นำเข้าในการกำหนดราคาในการสนับสนุนนายธนาคารประเทศผู้ส่งออก ผู้ส่งออกจะต้องสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เคารพและการรับประกันที่จะต้องจ่าย

ส่งออกเป็นภัยคุกคามต่อความเสี่ยงมากเมื่อเริ่มต้นช่องใหม่ ครั้งแรกของทั้งหมดที่พวกเขามีความเสี่ยงที่ผู้นำเข้าไม่ได้จ่ายเงินไปต่างประเทศ ประการที่สองหากคุณไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่ส่งออกพวกเขามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินของพวกเขา ความเสี่ยงที่คุณใช้เวลากับคุณที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเอกสารการส่งออก

Source by Wade Henderson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *