ความรับผิดต่อสินค้าหรือการชดใช้ค่าเสียหายมืออาชีพซึ่งจะดีกว่าสำหรับคุณ?

หนึ่งในพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของความสับสนได้รับค่าชดเชยมืออาชีพรับผิดทั่วไปและความรับผิดชอบของความแตกต่างระหว่างการประกันภัยความรับผิดผลิตภัณฑ์ ประกันความรับผิดมืออาชีพที่ให้บริการสำหรับมืออาชีพ (องค์กรหรือบุคคล) ทำหน้าที่ของความประมาทความผิดพลาดหรือการละเลยซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของกิจกรรมอาชีพของพวกเขาและความรับผิดชอบที่ ซึ่งแตกต่างจากความรับผิดทั่วไปที่มีขอบเขตของความรับผิดและความรับผิดต่อสินค้าที่เป็นการกระทำในคำถามที่มีการกระทำที่มีวิศวกรสถาปนิกแพทย์หรือทนายความดำเนินการให้บริการระดับมืออาชีพให้กับลูกค้าของพวกเขา เพื่อทำความเข้าใจความคุ้มครองนี้เราพูดถึงความรับผิดในเวลาสั้น ๆ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดมืออาชีพและการประยุกต์ใช้ของหลังและว่าสถานการณ์นี้ทำงาน

ความรับผิดต่อสินค้า

เป็นความรับผิดชอบของผู้บริโภคความรับผิดต่อสินค้าของผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบมาจากความประมาทเลินเล่อของผลิตภัณฑ์รวมทั้งการผิดพลาดหรือข้อบกพร่องการดำเนินการวัสดุหรือส่วนประกอบ มันเป็นความรับผิดชอบที่ผู้ผลิตไม่เพียงพอผลิตการทดสอบหรือคำเตือนเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อสินค้าเปิดตัวลักษณะเลอะเทอะฟังก์ชั่นที่ตั้งใจ

ที่termékveszélyekรวมถึงการบาดเจ็บทางร่างกายหรือทรัพย์สิน แต่เพียงใน ถ้าเป็นเจ้าของหรือให้เช่าที่มีชื่อของผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินทางกายภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นและหลังการครอบครองทางกายภาพของสินค้าที่ถูกทิ้งร้างสำหรับคนอื่น ๆ และมีอยู่ในเชิงพาณิชย์

การดำเนินงานที่ยกเลิกรวมmőködésbıl Abandoned บาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายของทรัพย์สินหรือการอ้างอิงถึงการแสดงใด ๆ หรือการรับประกันที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อนี้ แต่ถ้าหลังจากดำเนินการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ความเสียหายทางกายภาพหรือวัสดุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก ตั้งชื่อมั่นใจและมีต้นกำเนิดมาจากสถานที่ที่เป็นเจ้าของหรือเช่า

ยกเว้นความรับผิดทั่วไปและผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาประกอบกับการเป็นเจ้าของมืออาชีพควรละเลยซึ่งรวมถึงการบริการหรือการให้คำปรึกษาที่ปล่อยออกมาลวกโดยสถาปนิกวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ

B ชดใช้ค่าเสียหายมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของนโยบายการชดใช้ค่าเสียหายเป็นมืออาชีพในการตอบสนองต่อการยกเว้นการบริการระดับมืออาชีพในนโยบายความรับผิดชอบ / ผลิตภัณฑ์ CGL นโยบายการประกันภัยความรับผิดมืออาชีพรวมถึงความประมาทมืออาชีพสำหรับลูกค้าและเกิดจากความประมาทเลินเล่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยในการดำเนินการของวิชาชีพ กิจกรรมเหล่านี้เป็นมืออาชีพในการวางแผนข้อมูลการพัฒนาศึกษาความเป็นไปคำนวณ, แผนที่และการกำกับดูแลให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญให้โดยทั่วไป

ที่การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพหรือข้อผิดพลาดและการละเว้นการประกันให้พนักงานผู้ประกันตนและกรรมการความรับผิดที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างมืออาชีพ รวมถึงการละเมิดซึ่งชดเชยบุคคลที่สามที่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลที่สามสำหรับการกระทำประมาทผิดพลาดหรือการละเว้นผลให้เกิดเนื่องจากการดำรงอยู่ของการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลที่

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยการชดใช้ค่าเสียหายเป็นมืออาชีพในการออกแบบผลิตภัณฑ์เริ่มต้นและเร็วที่สุดเท่าที่การออกแบบผลิตภัณฑ์ จะช่วยปกป้องการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างมืออาชีพ, ความผิดพลาดหรือการละเลยซึ่งจะส่งผลในการเรียกร้องโดยบุคคลที่สาม

เก็บเงินบางส่วนการบังคับใช้ PII ของ

ใจ

ในการบังคับใช้ของการชดเชยการค้าเมื่อพูดถึง

แรก

คุ้มครองชดใช้ค่าเสียหายมืออาชีพได้รับการคุ้มครองโดยบุคคลที่สามไม่ได้ครอบคลุมความคุ้มครองการประกันที่ผู้ประกันตนให้ผู้ประกันตนกับบุคคลที่สามอาจมีสิทธิ์

ประการที่สองในขณะที่ความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นของขั้นตอนการออกแบบของโครงการที่สามารถเฉพาะหลังจากที่การจัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ออกจากสถานที่ของผู้ประกันตน

คุ้มครองสำหรับการประกันภัยความรับผิดในการหางานทำที่อื่นเช่นความรับผิดทั่วไปการก่อสร้างหรือผู้รับเหมาที่มีความเสี่ยงหรือการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายทุกนโยบาย

ประการที่สามของหลักสูตรการเรียกร้องจะต้องมาจากความล้มเหลวของบริการระดับมืออาชีพที่ให้ไว้ ขอบคุณที่เป็นมืออาชีพรับผิดชอบสละถูก จำกัด เพื่อการผลิตที่ไม่เหมาะสม / วัสดุหรือส่วนประกอบและองค์ประกอบ พวกเขานำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ในความรับผิดต่อสินค้ารอบวัสดุผิดพลาดหรือส่วนผสมข้อบกพร่องการผลิตหรือข้อบกพร่องการผลิต

ประการที่สี่ความจงใจละเมิดโดยไม่ได้ตั้งใจของสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ละเมิดมันเป็นนโยบายของ

Source by Maria Dawson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *